top of page

Waterzuivering: alles kan, maar wat past?

ECOfilter mocht een mooie bijdrage leveren aan de door Delphy georganiseerde bijeenkomst Waterkwaliteit en filtertechnieken. lees hier het artikel;

Technisch gezien is er volgens toeleveranciers van alles mogelijk om in de teelt van kleinfruit en aardbeien vrijkomend water te filteren en te bewerken zodat er niets geloosd hoeft te worden. De vraag is wat er werkelijk van klopt, hoe dat er in de praktijk kan uitzien en bovenal wat dat kost.

Alle beschikbare plaatsen waren op dinsdag 28 januari bezet tijdens de door adviesinstantie Delphy georganiseerde themabijeenkomst bij Thwan van Gennip in Lierop over ‘Waterkwaliteit en filtertechnieken voor kleinfruit en voor aardbei’. Dat is een indicatie dat het onderwerp leeft. De bijeenkomst is onderdeel van een driejarig project met financiering door de Provincie Brabant met Europees subsidiegeld (POP3) voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. Een onderdeel daarvan is de vermindering van de wateremissie door bedrijven in de akkerbouw, tuinbouw en in kleinfruit.

Vrij van stikstof en fosfaat

Voor de glastuinbouw geldt al enige tijd dat water niet meer geloosd mag worden indien het gewasbeschermingsmiddelen bevat. Vanaf 2027 moet dit water ook vrij zijn van stikstof en fosfaat. Voor teelten in de open lucht en voor de opkweek op trayvelden zijn er eveneens lozingsbeperkingen, met de verplichting het opgevangen water weer nuttig aan te wenden.

Al het water blijft binnen het productieproces. Het wordt ontsmet met UV en door een filterdoek geleid. - Foto's: Joost Stallen.

Algemene projectaftrap > lees verder

Bron: Groenten&Fruit

Featured Posts
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page