top of page

Filtratie in de glastuinbouw: waarom?

De aandacht voor watersystemen in de glastuinbouw zijn toegenomen door wetgeving (Zuiveringsplicht glastuinbouw) rondom het lozen van water. Een teler kijkt dan al snel naar de filters in het watergeefsysteem, die met hun terugspoelwater een grote bron van lozingen zijn.

Waarom is filtratie eigenlijk bedoeld?

Tot een paar jaar terug werd filtratie alleen toegepast om technische componenten, zoals de ontsmetter en de druppelaars, in de waterinstallatie te beschermen tegen verstoppingen. Filtratie was dus eigenlijk een bittere noodzaak om het watersysteem functioneel te houden. Anno 2019 wordt het teeltwater minder geloosd en vaker gerecirculeerd. Hierbij hopen zich vervelende stoffen op in het water. Deze ophoping resulteert in meer vervuiling in het watersysteem met hoger risico’s van ziekteverspreidingen en opbouw van bio-film. Door al deze veranderingen in het watermanagement heeft een goed en beter filtratiesysteem een belangrijkere rol binnen de glastuinbouw gekregen.

Filtratie altijd de eerste stap

Of we nu kijken naar waterbehandeling in de glastuinbouw, industrie, drinkwater of afvalwaterzuivering, alle vormen van waterzuivering beginnen met de allerbelangrijkste stap: de filtratie. Dit om de eenvoudige reden dat alles wat we als eerste uit het water filteren, hoeven we later niet meer met duurdere apparatuur of dosering van chemische middelen uit het water te halen.

Wat is filtratie?

Filtratie laat zich altijd eenvoudig uitleggen aan de hand van een theezakje. Zodra een theezakje in water wordt gedompeld, zal het water verkleuren doordat er stoffen in oplossing gaan. Dit noemen we opgeloste stoffen. Kleine stofdeeltjes gaan door het theezakje heen en liggen op de bodem van het kopje. Dit noemen we zwevende stoffen. De grote delen blijven in het theezakje zitten en deze noemen we vaste stoffen.

Vaste, zwevende en opgeloste stoffen

Vaste stoffen zijn de stoffen, die het watersysteem verstoppen en vervuilen. Binnen de glastuinbouw werd hiervoor in het verleden altijd filtratie toegepast.

Zwevende en opgeloste stoffen circuleren mee in het watersysteem en voeden onder andere de bio-film in leidingen en kunnen bezinken in silo’s en zo een voedingsbodem voor schimmels en bacteriën veroorzaken. Deze stoffen verhogen het gebruik van desinfectiemiddelen in het watersysteem, verlagen de T10-waarden voor UV-systemen, vervuilen de verhitters en zorgen voor extra dosering van waterstofperoxide (H2O2) of andere producten om leidingen schoon te houden.

Ideale filtratie

De ideale filtratie in de glastuinbouw is een filter, die zowel vaste-, zwevende-, als opgeloste stoffen filtert. Economisch verantwoord is dit helaas niet mogelijk. De best beschikbare filtratietechnieken zijn in staat de vaste-, zwevende en een klein deel van de opgeloste stoffen te filteren. De filters die voorheen in de glastuinbouw zijn gebruikt, filteren alleen de vaste stoffen.

Investeringen

Investeringen in betere filtratie betaalt zich direct uit in betere waterkwaliteit, betere ontsmetting en minder gebruik van desinfectiemiddel, zoals H2O2-doseringen, in het watergeefsysteem.

Filtratie in de glastuinbouw is een terugkomende column, die aansluit bij het veranderende watermanagement binnen de glastuinbouw.

Featured Posts
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page