top of page

Nulemissie Bayer locatie Nunhem


De locatie voor het groenteveredelingsonderzoek van Bayer in het Limburgse Nunhem wordt aangepast om te voldoen aan de regelgeving rond de individuele zuiveringsplicht (2018) en het emissieloos telen (2027). In drie kassen van in totaal 3,5 hectare glas en 76 teeltafdelingen vindt de veredeling plaats van onder andere komkommer, paprika, tomaat, peen, prei, spinazie en asperge. Aan de overkant van de huidige locatie vindt momenteel nieuwbouw van 2,5 glas met 36 teeltafdelingen en een hoofdgebouw plaats. Deze bedrijfsuitbreiding moet in november 2018 klaar zijn.

Eerst inventariseren “De eerste stap in het aanpassingstraject was een inventarisatie van de huidige locatie. De loop van de leidingsystemen en de watertechnische installatie, zoals voedingsunits met meststoffenbakken en pompen, zijn in kaart gebracht”, zegt Peter Keunen, projectmanager Bayer. “Vervolgens hebben we op basis van de regelgeving gekeken waar we aan moeten voldoen en welke aanpassingen we moesten doen om dat te bereiken. Hiervoor hebben we extern advies gevraagd aan Delphy. Dit vanwege hun expertise en praktijkervaring.” Voorheen werd een deel van drainwater geloosd en een deel gerecirculeerd. In de aangepaste situatie wordt het drainwater opgevangen en krijgt een behandeling (ontsmetting) voor hergebruik. Voor deze opvang zijn zeven extra silo’s nodig. Dit, omdat bijvoorbeeld het drainwater van tomaat niet bij komkommer is te gebruiken. Al het drainwater gaat over Eco-doekfilters heen om de organische vervuiling weg te vangen.

Efficiëntere indeling Om meer silo’s te kunnen plaatsen, is de indeling van de oude waterruimtes aangepast en is zelfs een extra waterruimte gerealiseerd. De projectmanager: “Een efficiëntere indeling is nodig voor betere en kortere leidingverbindingen en ook komen er meer leidingen voor uitbreidingen van klimaatcellen.” Ook het condenswater wordt in een separaat deel van het hemelwaterbassin opgevangen en dient naast regenwater (bassin van 10.000 m3) als uitgangswater voor de teelten. Het veredelingsbedrijf maakt gebruik van verschillende teelt- en watergeefsystemen, zoals substraat met druppelaars, vaste en beweegbare teelttafels en betonvloer met eb- en vloedsysteem. Voor dit laatste systeem zijn vanwege de grotere hoeveelheden water die in korte tijd worden verplaatst, leidingen met een grotere diameter en silo’s met een grotere inhoud nodig. Dit water wordt met middendruk UV van een Vialux M-line installatie ontsmet. De ontsmetting van de andere waterstromen gebeurt met een HortiZone-installatie. Een Opticlear Diamond-installatie, inclusief natriumverminderingsmodule, zorgt voor ontsmetting van water en verwijdering van zout (NaCl) uit het drainwater voor komkommer en tomaat.

BZG-installatie Voor gewasbeschermingsapparatuur, zoals mobiele spuitwagens en veldspuiten, komen er extra spoelplaatsen met opvang van het spoelwater. Die opvang is er ook voor het water dat bij het schoonmaken en ontsmetten van de kas en klimaatcellen is gebruikt. Via een apart leidingenstelsel gaat het naar de Vialux E-line, een goedgekeurde BZG-installatie voor verwijdering van de restanten gewasbescherming- en reinigingsmiddelen uit de waterstromen. “De waterstromen zonder meststoffen maar met gewasbeschermingsmiddelen, die we niet kunnen hergebruiken, gaan we afkoppelen van het riool. Na zuivering lozen we het pas op het riool”, vertelt Keunen. In het bedrijf worden zaadontsmettingsmiddelen toegepast. Ook de waterstromen hiervan haken aan op het systeem om te zuiveren, zodat het voldoet aan de regelgeving.

Maatschappelijke verantwoording Met de aanpassingen neemt het veredelingsbedrijf een voorschot op het emissieloos telen in 2027. Door de herinrichting, het verleggen van de leidingen, het installeren van nieuwe apparatuur en silo’s hebben ze dat gelijk uitgevoerd. Hierdoor gaan ze meer water recirculeren en zijn geen grote restwaterstromen meer te zuiveren. Keunen: “Bayer wil zijn maatschappelijke verantwoording nemen.” Gedurende het voorbereidingsproces is er intensief contact onderhouden met het lokaal bevoegd gezag: Gemeente Leudal, Waterschap Limburg en Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord. “Omdat zij het goed moeten keuren, is het beter om de plannen vooraf met hen te bespreken. We wilden niet dat ze voor voldongen feiten kwamen te staan. Samenwerking met hen is belangrijk en we kunnen over en weer van elkaars kennis en ervaring gebruik maken”, aldus de projectmanager.

Featured Posts
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page