top of page

Paprikateler zuivert afvalwater zelf


Glastuinders moeten vanaf 1 januari 2018 afvalwater voor ten minste 95 procent van restanten gewasbeschermingsmiddelen zuiveren, alvorens het te lozen. Paprikateler Hans van der Waal uit Zevenhuizen kiest voor een individuele oplossing.

Paprikateler Hans van der Waal bij de hogedruk-uv-ontsmetter op zijn bedrijf.Foto: Harry Stijger

‘Ongezuiverd water op de sloot lozen is absoluut niet meer van deze tijd’, zegt Van der Waal. Hij teelt 8,3 hectare rode en gele paprika’s in Zevenhuizen. Voor de steenwolteelt op staande teeltgoten gebruikt hij regenwater dat hij in twee bassins opslaat. Bij een tekort aan gietwater in de zomer vult Van der Waal dat regenwater aan met bronwater van 80 tot 90 meter diepte, dat door het osmoseapparaat gaat.

Individueel

‘Sinds eind 2015 hebben we met de buren, die gerbera’s, hortensia’s, paprika’s en tomaten telen, gekeken of we de waterzuivering gezamenlijk konden oppakken. Een collectieve aanpak zie ik niet zitten, omdat het veel duurder is. Dat komt ook omdat je tussen de bedrijven, die aan vier verschillende wegen liggen, verbindingsleidingen moet aanleggen’, vertelt de paprikateler. ‘Mijn grootste zorg is dat we als tuinbouw tot 1 januari te weinig tijd hebben om het gerealiseerd te krijgen. In korte tijd moet er nog veel gebeuren en zijn er nog veel te weinig goedgekeurde zuiveringsinstallaties beschikbaar.’

Van der Waal, deelnemer van de Ondernemersgroep Water van LTO Glaskracht Nederland, vindt het beter om de waterzuivering individueel aan te pakken. ‘Op het eigen bedrijf kun je nog veel scoren. Bijvoorbeeld teeltwater met een hoog natriumgehalte hoef je niet te lozen.’ De ondernemer heeft de instellingen op de klimaatcomputer zo aangepast dat er minder water wordt gegeven. ‘Dat geeft een behoorlijke nivellering van je waterstromen.’

Vijf minuten

Met de filters is ook nog een slag te slaan. ‘Voor de twee zandfilters stond de dagelijkse doorspoeltijd op tien minuten, maar dat kan ook met vijf minuten. Voor de twee SAF-filters is het niet helemaal te regelen. Toch willen we de totale hoeveelheid spoelwater per jaar met een derde omlaag brengen.’ Een volgende stap is om in maart afdekzeilen op de twee regenwaterbassins aan te brengen. Hiermee gaat Van der Waal algengroei in de bassins tegen en blijft het uitgangswater schoner. De paprikateler heeft de restwaterstromen op zijn bedrijf goed in beeld. Het gaat om filterspoelwater, drainwater van de teeltgoten en condenswater van het kasdek.

Doekfilter

Het filterspoelwater gaat nu nog via de rioolbuffersilo geleidelijk het riool in. ‘Door een eenvoudig doekfilter van ECOfilter is dat water te reinigen en weer te gebruiken. Want als je weet dat er nog 2,5 tot 3 EC (elektrische geleidbaarheid) in dat spoelwater zit, is het onzin om dat goede water te lozen.’ Met een doekfilter denkt Van der Waal de restwaterstromen voor 80 tot 90 procent te reinigen en weer voor de teelt te gebruiken. Er blijft dan weinig afvalwater over om te zuiveren. De kleinste goedgekeurde zuiveringsinstallatie voor de behandeling van de restwaterstromen volstaat dan.

Voor de aanschaf later dit jaar van een installatie van de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG-lijst) heeft de ondernemer al offertes opgevraagd. Het grootste knelpunt is voor hem het verontreinigde drainwater na de teeltwisseling. Voor de 500 kuub afvalwater zou hij eigenlijk een lozingsontheffing willen hebben.

Featured Posts
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page