top of page

Verbeterpunten voor restwaterstromen


Door op een glastuinbouwbedrijf samen met de teler de waterstromen van bassin tot spuitank langs te lopen en tegelijkertijd de eventueel aanwezige knelpunten te benoemen, wil toeleverancier Royal Brinkman de teler meer inzicht geven in zijn situatie. Daarnaast geven zij handvatten om maatregelen te nemen, die de afvalstromen verkleinen. Het doel is om het volume restwater, dat gezuiverd moet worden, zo klein mogelijk te maken. Om inzicht in de waterstromen te krijgen, voert de tuinbouwtoeleverancier een waterscan op het bedrijf uit. Tevens wordt naar mogelijke verbeterpunten op het gebied van watermanagement gekeken. Een tweede stap is het minimaliseren van de restwaterstromen. Door het gehele watersysteem kritisch te bekijken komen veelal (technische) knelpunten naar voren, die nu al kunnen worden opgelost. “Telers kunnen nu al een aantal praktische zaken aanpakken om het lozen van ongezuiverd restwater te voorkomen. Door nu de tijd te nemen om het watersysteem kritisch te bekijken, kan een teler later een onderbouwde keuze maken om de juiste zuiveringstechniek toe te passen”, zegt Jan-Willem Keijzer van Royal Brinkman op een bijeenkomst van de Waterdagen. Naast het minimaliseren van het volume is het bij elkaar brengen van het restwater voor zuivering een aandachtspunt. Als het lozingswater niet op een centraal punt samenkomt (denk aan overloop van een afgelegen silo), zal er ter plekke met een silo of waterzak voldoende opslagcapaciteit moeten komen om geen ongewenste lozing te hebben. De toevoegingen van stoffen en middelen aan het water zijn mede bepalend voor de vervuiling. Keijzer: “We raden telers aan om op de kwaliteit van meststoffen en spoorelementen te letten, want hoe zuiverder en minder ballaststoffen deze bevatten, hoe langer recirculeren mogelijk is.” Bij toevoeging van reinigings-, desinfectie- of gewasbeschermingsmiddelen gaat het om de hoeveelheid actieve stof en stabilisator. Het advies is om het middelenetiket te volgen en verstandig om te gaan met het restant van de spuitoplossing. Praktische tips Niet teveel spuitvloeistof aanmaken scheelt al in het volume restwater. Een zandfilter kan ook beter voorafgaand aan een middelentoepassing dan daarna worden teruggespoeld. Lage doseringen van gewasbeschermingsmiddelen zijn gedeeltelijk met de bestaande UV-installatie, aangevuld met een doseringsunit voor waterstofperoxide, uit het drainwater te verwijderen. Ook het filterspoelwater moet worden gezuiverd, mits met drainwater is gespoeld. Het grove (organische) vuil is goed met een doekfilter uit dat spoelwater te verwijderen, voordat het in de vuile drainwateropvang terecht komt. Als 100% recirculeren niet mogelijk is, zal het lozingswater moeten worden gezuiverd. De toeleverancier geeft advies over welke aanpak voor een bedrijf het meeste geschikt is. Daarbij zijn er verschillende opties: een individuele zuiveringsinstallatie op het eigen bedrijf, collectieve zuivering met meerdere bedrijven, een mobiele zuiveringsinstallatie of emissieloos telen (nulemissie). Met alleen de aanschaf van een goedgekeurde zuiveringsinstallatie op de BZG-lijst is de teler er niet. Keijzer: “De handhavers zullen gaan controleren of al het lozingswater is behandeld en hoe de installatie wordt onderhouden om een goede zuivering te hebben. Aan de installatie zal dus periodiek onderhoud moeten plaatshebben, wat ook storingen voorkomt en de levensduur van een installatie verlengt.”

Featured Posts
Er zijn nog geen gepubliceerde posts in deze taal
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page